Posts Tagged Mix 51

Bach bloesems bij afvallen

Bach bloesems bij afvallen

Afvallen kan soms heel moeilijk zijn, vandaar dat Bach bloesems ook bij afvallen echt goed kunnen gaan helpen. Afvallen gaat vaak gepaard met tal van emotionele problemen en zo raakt men ook heel vaak ontmoedigd. Bach bloesems geven nieuwe moed bij het afvallen en helpen je zo

Read more

Bach bloesem mix 51

Bach bloesem mix 51

Een dieet volgen, het is momenteel een “hot item”. Je kan geen krant of tijdschrift openen, of er wordt aan diëten aandacht besteed. Nochtans is het volgen van een dieet verre van evident. Want hoe enthousiast we er ook aan beginnen, het zijn witte raven die het

Read more