De symptomen van chronische depressie

De symptomen van chronische depressie

De symptomen van chronische depressie: inleiding

Wanneer je last hebt van een chronische depressie, heb je een milde vorm van een gewone depressie: de symptomen en verschijnselen die zich bij een gewone depressie voordoen, voelen bij de chronische variant veel lichter. Ook heb je minder last van minder verschijnselen en symptomen. Dat wil niet zeggen dat een chronische depressie onderschat mag worden, want dit is een langdurige vorm van depressie. Men spreekt over een chronische depressie wanneer de klachten ten minste twee jaar aanhouden.

Over de symptomen van chronische depressie

Een kenmerk van deze vorm van depressie is, dat de ernst en het aantal symptomen die je voelt erg kunnen variëren. Zo kan je lange perioden hebben waarin je jezelf somber voelt maar deze kunnen ook snel weer omslaan naar perioden waarin je jezelf beter voelt en dus een minder depressief gevoel hebt. Het zich beter voelen bij een chronische depressie kan gemakkelijk twee maanden duren. In deze twee maanden heb je dan helemaal geen last van je klachten en je depressieve gevoelens. Maar desondanks het feit dat je jezelf in deze perioden relatief goed voelt, blijft er wel rondom je een sombere stemming hangen.

Chronische en opgestapelde depressie

Ook bestaat er de mogelijkheid dat je bij je chronische depressie ook nog eens de stoornissen van een gewone depressie optreden. Wanneer je last krijgt van een bijkomende depressie, spreken we van een opgestapelde depressie. Ook wordt dit soms wel eens een dubbele depressie genoemd.

Klachten die je tijdens een opgestapelde depressie kan ervaren zijn:

  • Je hebt een slechte eetlust of je eet juist teveel;
  • Je hebt veel slaap nodig, of integendeel: je kan de slaap niet vatten;
  • Je hebt zeer weinig energie en last van vermoeidheid;
  • Je hebt een gering gevoel van eigenwaarde;
  • Je kunt jezelf slecht concentreren en je hebt moeilijkheden met het nemen van besluiten;
  • Je hebt een sterk gevoel van hopeloosheid.

Over het algemeen zijn deze klachten bij een opgestapelde depressie relatief lichter dan bij een gewone of unipolaire depressie. Dit betekent echter geenszins dat je er minder onder lijdt, het is namelijk zo dat deze depressie erg lang kan duren. Verder heb je ook geen enkele periode waarin je jezelf echt goed en lekker voelt, waardoor je eveneens erg kan lijden. Je bent al behoorlijk beperkt in je functioneren, zowel privé als op het werk. Je hebt een eenzaam gevoel en vaak lijkt het alsof je helemaal op de wereld bent. Je voelt jezelf ontzettend ongelukkig en er is ook niets wat je blij of vrolijk kan maken.