Alles over dysthyme depressie

Alles over dysthyme depressie

Wat is een dysthyme depressie?

Bij iemand met een dysthyme depressie doen zich minder verschijnselen voor dan bij iemand met een ‘gewone’ depressie. Ook zijn deze verschijnselen minder intens. Wanneer de klachten van zo’n milde depressie tenminste twee jaar aanwezig zijn, spreekt men van dysthyme depressie. Kenmerken is dat een dysthyme depressie in ernst kan wisselen: lange perioden waarin men somber is kunnen worden afgewisseld door korte perioden waarin het weer wat beter gaat.

Ook kan bij een dysthyme depressie nog een ‘gewone’ depressie komen.

Wat zijn de klachten van dysthyme depressie?

In vergelijking met ‘gewone’ depressie zijn er, naast de sombere stemming, bij de dysthyme depressie minder bijkomende klachten. Ook wisselen deze verschijnselen bij een dysthyme depressie sterk. Ze zijn afhankelijk van de persoon en de situatie.

Globaal genomen kan je stellen dat, naast de sombere stemming die tenminste twee jaar aanhoudt, er sprake is van minstens twee van de volgende klachten:

  • Slechte eetlust of te veel eten;
  • Veel of juist te weinig slapen;
  • Weinig energie of vermoeidheid;
  • Weinig gevoel van eigenwaarde;
  • Slechte concentratie of moeilijkheden om tot besluiten te komen;
  • Gevoelens van hopeloosheid.

Dat de verschijnselen van een dysthyme stoornis relatief licht zijn, wil nog niet zeggen dat iemand met deze vorm van depressie niet lijdt. De patiënt voelt zich immers nooit echt goed en ondervindt beperkingen in het functioneren. Over het algemeen voelen deze mensen zich erg ongelukkig en eenzaam.

Oorzaken van dysthyme depressie

Zelden of nooit ontstaat een dysthyme depressie door één enkele oorzaak. Bij alle vormen van depressie gaat het trouwens om meerdere factoren, die gezamenlijk bijdragen aan het ontstaan. Zowel biologische, sociale als psychologische factoren spelen een rol.

Als oorzaak voor dysthyme depressie worden specifieke psychogene factoren, bijvoorbeeld chronische lichamelijke ziekten of chronische psychische sociale belasting, en neurotische factoren genoemd. Vandaar dat deze vorm van depressie in het verleden ook wel psychogene of neurotische depressie werd genoemd.

Kort gezegd is een neurose een uiting van een onbewust psychisch conflict. Dit conflict veroorzaakt angst, die zich op verschillende manieren uit. Onder meer in een nerveuze gespannenheid of in een depressieve stemming. Men is er zich dan ook niet altijd van bewust waar precies het schoentje wringt; het gaat immers om een onbewust psychisch conflict.

Dat kan al dateren uit de jeugd, bijvoorbeeld voortdurend kritiek van de ouders kunnen ‘deuken’ in het gevoel van eigenwaarde veroorzaken. Men kan ook al vroeg hevige teleurstellingen hebben meegemaakt, zoals het verlies van één der ouders op jonge leeftijd,…

Als zich gedurende de jeugd veel psychische schokken hebben voorgedaan, kan het karakter ‘neurotisch’ gevormd zijn geraakt. In dat geval spreekt men van een karakterneurose of persoonlijkheidsstoornis.

Behandeling van dysthyme depressie

Een dysthyme depressie gaat niet vanzelf weer over, hooguit voor een korte periode. Ook is vaak deze vorm van depressie veel moeilijker te behandelen dan andere depressies. Het gebruik van antidepressiva leidt vaak tot vermindering van de klachten, maar neemt de depressie niet weg. Wel wordt de stoornis dan als minder zwaar beleefd. Ook door psychotherapie kan de depressie verminderen. Door deze vorm van therapie kan geleerd worden de depressie beter in de hand te houden, waardoor het dagelijks functioneren wordt verbeterd.