Help! Een aanval van hyperventilatie.

Help! Een aanval van hyperventilatie.

Klachten bij een aanval van hyperventilatie

Een acute aanval van hyperventilatie veroorzaakt tal van vervelende klachten. Patiënten vergelijken wat ze op zo’n moment voelen wel eens met de gewaarwording na, met de mond, een luchtmatras opgeblazen te hebben. De meest voorkomende klachten zijn:

 • een benauwd gevoel, kortademigheid, transpiratie;
 • hartkloppingen en pijn in de borst;
 • een droge mond;
 • duizeligheid;
 • een licht of warm gevoel in het hoofd;
 • tintelingen in armen en benen;
 • een slap gevoel in de knieën.

Een aanval is vaak beangstigend. Niet zelden ontstaat er ook een paniekerig gevoel, omdat men denkt aan een hartinfarct. Desondanks is een aanval van hyperventilatie niet echt gevaarlijk. Hij gaat namelijk steeds voorbij, duurt bijna nooit langer dan tien minuten en brengt geen blijvende schade toe.

Waardoor wordt een aanval van hyperventilatie veroorzaakt?

Meestal wordt een aanval van hyperventilatie veroorzaakt door spanningen, angst of stresserende factoren. Perfectionisten en mensen die (te) veel van zichzelf eisen, hebben hier dan ook vaker last van.

Ook bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld te veel mensen om je heen, grote drukte, een gesloten ruimte of veel licht) kunnen een aanval uitlokken. Het lichaam gaat hierdoor stresshormonen, zoals adrenaline, produceren. Het is dan alsof je lichaam zich voorbereidt op een inspanning. Je gaat vanzelf sneller ademhalen en je hartslag gaat de hoogte in.

Andere, meer zeldzame oorzaken kunnen zijn:

 • pijn;
 • koorts;
 • zware lichamelijke inspanningen;
 • een tekort aan zuurstof, zoals dit in de bergen het geval kan zijn (in dit geval mag het slachtoffer niet in een zakje ademen).

Wie eenmaal een aanval van hyperventilatie heeft gehad, is vaak bang om dit nog eens mee te maken. Door deze angst en de daarbij behorende spanningen, neemt de kans een volgende aanval alleen maar toe.

Als een aanval steeds in dezelfde omstandigheden plaatsvindt, kan dit leiden tot een fobie, waarbij men angstvallig een aantal plaatsen of situaties tracht te vermijden.

Eerste hulp bij een aanval van hyperventilatie

Hoewel een aanval van hyperventilatie op zich niet gevaarlijk is, kun je beter het nodige doen om deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen. In dit geval bestaat de kunst er vooral in op adem te komen, letterlijk en figuurlijk.

Om een acute aanval onder controle te krijgen, volstaat het om rustiger te ademen. Theoretisch kan dit door eerst diep uit te ademen, vervolgens drie tellen langzaam in te ademen en uiteindelijk zes tellen uit te ademen. Doe dit tot de klachten verdwenen zijn. Helaas gaat een aanval van hyperventilatie meestal gepaard met een paniekerig gevoel, waardoor het in de praktijk niet zo gemakkelijk is om spontaan rustiger te ademen.

Gelukkig bestaan er alleen eenvoudige technieken en hulpmiddelen om een aanval te bestrijden. Efficiënte mogelijkheden om in en uit te ademen zijn:

 • in een papieren of plastic zak, die je voor neus en mond houdt;
 • terwijl je voor je mond en neus met beide handen een gesloten schelp vormt.

Door deze methodes enkele minuten toe te passen wordt een deel van het koolzuurgas weer ingeademd, waardoor de klachten zullen verdwijnen.