Bach bloesem mix 84

Bach bloesem mix 84

Een Bach bloesem mix, zoals mix nr. 84, is samengesteld om zeer specifieke klachten bij mensen te verhelpen. In het geval van Bach bloesem mix 84 zijn het vooral mensen die problemen hebben met hyperventilatie die hier bij gebaat zijn.

Bach bloesem mix 84 tegen hyperventilatie

Bach bloesem mix 84 is vooral heel interessant voor mensen die problemen hebben met hyperventilatie. Hyperventilatie houdt eigenlijk in dat men op verkeerde manier adem haalt. Het ademen bestaat uit 2 fasen: het inademen en uitademen. Als we inademen nemen we zuurstof op. Die zuurstof hebben we nodig voor onze spieren en organen. Via het bloed gaat de zuurstof doorheen ons lichaam en voorziet de spieren en organen van de nodige zuurstof. Tegelijkertijd wordt koolzuurgas afgegeven. Dat is zowat de afval van de zuurstof. Die koolzuurgas verlaat ons lichaam via het uitademen.

Bij een correcte ademhaling regelt ons lichaam dat in- en uitademen zelf. Als we inspanningen doen, hebben de spieren meer zuurstof nodig. Het gevolg is dat we vlugger en dieper zullen inademen. In rust is er minder zuurstof nodig, wat er toe leidt dat we kalmer gaan ademen.

Die foutieve ademhaling, waarbij men te snel en te diep inademt zonder dat het nodig is, ontstaat door situaties zoals stress, angst of frustratie.

Hoe helpt Bach bloesem mix 84?

Bach bloesem mix 84 is net zoals alle bloesems een natuurlijk en vloeibaar product. Deze zijn uitgevonden door de Engelse arts dr. Bach. Hij stelde de Bach bloesems samen met de bedoeling van negatieve emoties om te buigen naar de positieve tegenpool. Fysieke klachten, zoals hyperventilatie, vinden heel vaak hun oorsprong in negatieve gemoedstoestanden. Door de negatieve emoties te behandelen, lost men meteen ook het fysieke probleem op. Angst, een teveel aan stress of frustratie zijn typische voorbeelden van negatieve emoties. Het is dus niet verwonderlijk dat problemen zoals hyperventilatie met een mix van Bach bloesems kan worden opgelost.

Wat is hyperventilatie nu exact?

Bach bloesem mix 84 helpt uitstekend tegen hyperventilatie. Maar hoe herken je een aanval van hyperventilatie? Een aanval van hyperventilatie is niet alleen voor de patiënt maar ook voor de omgeving een bangelijke aangelegenheid. Mensen die aan het hyperventileren zijn, krijgen een drukkend gevoel op de borst. Men wordt kortademig en de mond voelt heel droog aan. De handen worden klam en men gaat zich duizelig voelen. Al deze symptomen samen lijken heel goed op de symptomen van een hartaanval. Om die reden komen mensen die hyperventileren vaak op de spoedafdeling terecht. Nochtans gaat een aanval van hyperventilatie vanzelf weer over. Men kan de aanval ook vlugger doen ophouden door bijvoorbeeld in een plastic zak te gaan in- en uitademen. Omdat een aanval zo beangstigend is, groeit de schrik bij heel wat mensen. En net door die toename van de schrik gaan ze nog meer hyperventileren. Deze cirkel kan perfect doorbroken worden door Bach bloesem mix 84 te gebruiken.