Bach bloesem mix 55

Bach bloesem mix 55

Vraag aan “oudere” leerkrachten wat het grote verschil is tussen de kinderen vroeger en nu, en je zal heel vaak als antwoord krijgen dat de kinderen tegenwoordig meer en meer problemen hebben met concentratie.

Bach bloesem mix 55: het probleem van de concentratie

Bach bloesem mix 55 is een heel geliefde mix van Bach bloesems die gebruikt wordt om kinderen met concentratieproblemen te helpen. Maar hoe komt het toch dat tegenwoordig zoveel kinderen problemen schijnen te hebben met de concentratie?

Eigenlijk is het fout om te stellen dat kinderen meer problemen hebben met concentratie dan vroeger. Wat er wel is, is dat men meer alert is geworden voor dit probleem. Een kind met concentratieproblemen kreeg vroeger doorgaans het etiket van nerveus te zijn, vervelend te zijn en niet te kunnen/willen opletten. Momenteel is men er achter gekomen dat achter dat niet kunnen opletten een probleem schuilt. Dat houdt meteen in dat het kind er eigenlijk niet aan kan doen dat het zich niet kan concentreren.

Concentratieproblemen en Bach bloesem mix 55

Als je te horen krijgt dat je kind concentratieproblemen heeft, dan zal je misschien niet meteen aan Bach bloesem mix 55 gaan denken. In eerste instantie is het voor heel wat ouders een zure pil om te slikken als zij vernemen dat hun kind problemen heeft met de concentratie. Zelf had je dat vaak nog niet opgemerkt, en nu komt de leerkracht daar plots mee aandraven. Meestal zijn het de leerkrachten op het einde van de kleuterschool of bij het begin van de lagere school die deze vaststellingen doen. Dat is niet verwonderlijk, want het is vanaf die periode dat er al eens wat concentratie gevraagd wordt van het kind. Dat je als ouder zelf nog niet had opgemerkt dat je kind zich moeilijk kan concentreren, mag je zeker niet zien als een fout. Bij de ouders is het kind in de vrije tijd, en dan hoeft het zich niet meteen te concentreren. Het is dus zeker niet slecht om het alarmsignaal van leerkrachten omtrent concentratieproblemen ernstig te nemen.

Dat betekent dan ook weer niet dat je kind meteen aan de pillen moet. Helaas wordt de link tussen medicatie en concentratieproblemen te vlug gemaakt. Eerst en vooral is er grondig en gespecialiseerd onderzoek nodig om na te gaan hoe ernstig de concentratieproblemen zijn. En ook als die problemen zijn vastgesteld is het gebruik van medicatie niet direct noodzakelijk.

Bach bloesem mix 55 gebruiken?

Waarom zou je Bach bloesem mix 55 gaan gebruiken als je kind concentratieproblemen heeft? Als een kind concentratieproblemen heeft, dan zal dat vaak een negatieve invloed hebben op het kind. Zo zullen de schoolse resultaten hier onder lijden en meteen gaat ook het zelfvertrouwen van het kind een flinke deuk krijgen.
Om die reden schrijft men gretig medicijnen voor. Die medicijnen moeten er voor zorgen dat het kind zich beter kan concentreren. Maar zoals men wel weet, heeft medicatie ook altijd bijwerkingen. Daarom schakelen heel wat mensen Bach bloesem mix 55 in. Deze mix van Bach bloesems is specifiek samengesteld voor kinderen (maar ook ouderen) met concentratieproblemen. Deze mix van Bach bloesems is volledig natuurlijk en geeft geen bijwerkingen. Men wordt er wel kalmer van, zonder suf te worden. Ook zal men minder impulsief reageren en minder vlug afgeleid zijn.