Bach bloesem remedies

Bach Bloesem remedies: een overzicht

Alvorens een overzicht van de verschillende soorten Bach bloesem remedies te bekijken, is het goed om weten wat Bach bloesems zijn. De Bach bloesem werd uitgevonden door dokter Edward Bach. Deze Engelse homeopaat vond dat bepaalde bloesems van planten of bloemen een heilzame werking hadden. Hij was ook van oordeel dat heel wat fysieke klachten bij mensen een onderliggende psychische reden hebben. Door deze psychische reden aan te pakken, zullen ook de fysische klachten verdwijnen. Het is echter niet de bedoeling van Bach bloesems om die psychische klachten te onderdrukken, maar eerder om deze om te buigen naar hun positieve tegenpool.

De verschillende soorten Bach bloesem remedies

Dokter Edward Bach ontdekte 38 Bach bloesem remedies die elk op een specifiek domein inwerken, wat blijkt uit volgend overzicht.

In deze kolom leest u welke psychische klacht met de Bach bloesem remedie wordt aangepakt. In deze kolom leest u hoe die klacht naar een positieve tegenpool wordt omgebogen.
De eerste klacht waar de Bach bloesem remedies rond werken is angst. Met behulp van Bach bloesem wordt angst omgebogen tot dapperheid, moed en vertrouwen, maar ook naar kalmte.
De tweede psychische klacht die dokter Bach bij mensen herkent, is onzekerheid. Mensen die zich onzeker voelen, zullen door de Bach bloesem remedie meer vertrouwen krijgen in zichzelf, meer innerlijk evenwicht en innerlijke zekerheid.
Gebrek aan interesse in de dingen die rondom een persoon gebeuren (apathie) vormt ook vaak de grondslag van negatieve emoties. De Bach bloesem remedie kan er voor zorgen dat mensen met apathie meer plezier krijgen in het creatief bezig zijn en er ontstaat een grotere motivatie.
Eenzaamheid is een psychische klacht die voor vele mensen oorzaak is van fysische problemen. Bach bloesems maken van mensen die last hebben van eenzaamheid dat zij meer zachtmoedig en geduldig worden.
Een vijfde klacht houdt in dat men overgevoelig is voor commentaren van anderen Met Bach bloesem wordt die overgevoeligheid omgevormd naar een gevoel van er steeds weer opnieuw tegenaan te gaan.
De voorlaatste klacht is wanhoop Bach bloesem zal die wanhoop ombuigen naar kracht en uithoudingsvermogen
De laatste factor waarop Bach bloesems inwerken is overbezorgdheid. Overbezorgdheid wordt met Bach bloesem remedies omgevormd naar verdraagzaamheid en “kunnen loslaten”.

Naast de 38 Bach bloesem remedies die elk behoren tot één van de zeven groepen, is er nog een 39ste, die een combinatie is van 5 Bach bloesem remedies. Men noemt dit de Bach bloesem rescue.

Bach bloesem remedies: een overzicht van de voordelen

In het onderstaand overzicht merkt men waarom het goed is om Bach bloesem remedies te gebruiken:

  1. Zij zijn ongevaarlijk, overdosering is onmogelijk.
  2. Zij hebben geen bijwerkingen.
  3. Zij werken niet verslavend.
  4. Zij kunnen gebruikt worden in combinatie met om het even welk medicijn of behandeling.
  5. Zij hebben een blijvende werking aangezien zij negatieve emoties niet onderdrukken maar ombuigen.