Depressie tijdens de zwangerschap

Depressie tijdens de zwangerschap

Depressie tijdens de zwangerschap: inleiding

Over depressie en zwangerschap zijn reeds tal van boeken vol geschreven. Meestal gaan die echter over depressie NA de zwangerschap, beter bekend als postnatale depressie. Over depressie TIJDENS de zwangerschap wordt veel minder gepraat. Wat wel jammer is, want dit geeft aanstaande mama’s die ermee te kampen hebben extra schuldgevoelens, omdat ze niet voldoen aan het rooskleurige ideaalbeeld van de blijde mama in verwachting.

Depressie tijdens de zwangerschap niet zo uitzonderlijk

Depressie tijdens de zwangerschap is helemaal niet zo uitzonderlijk: volgens schattingen krijgt ongeveer vijftien procent van de zwangere vrouwen wel eens te maken met een milde tot ernstige vorm van depressie tijdens de zwangerschap.

Langs de ene kant is dit natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. Een zwangerschap maakt dan ook wel andere gevoelens los dan enkel de kleur de babykamer moet krijgen. Iedere aanstaande mama maakt zich wel eens zorgen. Daarbij komt nog dat bij sommigen de hormonale veranderingen, vaak gekoppeld aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken of ervaringen uit de eigen jeugd, aanleiding geven tot depressie of depressieve gevoelens.

Begeleiding bij depressie tijdens de zwangerschap

Het is jammer dat er zo weinig gepraat wordt over depressie tijdens de zwangerschap, het is nog steeds een soort van taboe. Het gevolg hiervan is dat aanstaande moeders met een depressie vaak onvoldoende worden begeleid, op welke manier dan ook. Nochtans is dat echt wel nodig.

Begeleiding is zeer belangrijk omdat een depressie tijdens de zwangerschap aanleiding kan geven tot een diepere depressie na de zwangerschap. Daarbij komt ook nog eens dat aanstaande moeders met een depressie vaak met allerlei bijkomende problemen te kampen hebben die een negatieve invloed kunnen hebben op hun ongeboren kind: een tekort aan slaap, onvoldoende eten enzovoort.

Nog een reden waarom een depressie tijdens de zwangerschap niet altijd even gemakkelijk herkend wordt, is dat veel mensen denken dat al die negatieve gevoelens bij de zwangerschap horen. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Eén enkele dag is natuurlijk geen indicatie voor een depressie, iedereen ziet het immers niet iedere dag niet even rooskleurig in.

De symptomen van depressie tijdens de zwangerschap

Volgende symptomen kunnen duiden op een depressie tijdens de zwangerschap:

  • Een langere periode van neerslachtigheid, twee of meer weken;
  • Een veranderende eetlust;
  • Een veranderend slaappatroon;
  • Minder interesses en een verminderde activiteit en energie;
  • Concentratieproblemen en min of meer een permanente vermoeidheid;
  • Sterke gevoelens van schuld of minderwaardigheid;
  • Gemakkelijk boos worden, prikkelbaar en rusteloos zijn;
  • De gedachten koesteren dat het nooit meer goed komt.