Depressie behandelen

Depressie behandelen

Een depressie is niet zomaar wat somber zijn, het is een ziekte die behandeld dient te worden. Welke behandeling je nodig hebt, is meestal afhankelijk van de ernst van de depressie.

Een milde depressie behandelen

Als je last hebt van een milde depressie, zal de arts vaak beslissen deze niet te behandelen met geneesmiddelen. Therapie zal mogelijk wel een gunstig effect hebben. Thuis blijven van het werk of van de school hoeft niet echt, maar het is wel belangrijk dat je jezelf aan een strakke dagindeling houdt. Dit betekent dus ook, en in feite vooral, op tijd gaan slapen en op tijd opstaan. Ook hebben voldoende lichaamsbeweging en sociale contacten dikwijls een positief effect.

Een ernstige depressie behandelen

Bij een ernstige depressie dient meer ondersteunend behandeld te worden. Ondersteunende therapie is vaak van groot belang, en meestal wordt dit aangevuld met medicijnen.

Een depressie behandelen met antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen om een depressie te behandelen. Deze geneesmiddelen zetten in de hersenen chemische processen in werking, waardoor de stemming zal verbeteren. Het effect van antidepressiva zal je niet meteen voelen, maar is pas na een drietal weken merkbaar. Ook zorgen antidepressiva in de eerste weken niet zelden voor bijwerkingen zoals misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zicht, slaperigheid of slapeloosheid. Verder bestaan er verschillende soorten antidepressiva.

Een depressie behandelen met andere geneesmiddelen

Soms zijn er nog andere medicijnen dan antidepressiva nodig om een depressie te behandelen. Vaak komen er bij een depressie immers nog problemen zoals angst, onrust en slapeloosheid kijken. Ook hiertegen kan je arts je tijdelijk medicijnen voorschrijven.

Een depressie behandelen met therapie

Er bestaan verschillende therapieën om een depressie te behandelen. Zo is er psychotherapie. Dit is een vorm van therapie waarbij de patiënt via gesprekken met een psychiater, psycholoog of een andere therapeut inzicht leert krijgen in zijn ziekte. Op die manier kan hij of zij dan in de toekomst beter met de klachten omgaan. Ook kan je huisarts je doorverwijzen naar een psychiater. Die kan op zijn beurt dan weer andere behandelingen voorschrijven, zoals elektroshock of lichttherapie. Ook kan de psychiater andere medicijnen voorschrijven.

Een depressie behandelen: wat kan je zelf doen?

Jawel, een depressie behandelen ligt ook voor een stuk in eigen handen. Zo kan praten over je problemen, best met iemand die je vertrouwt, erg opluchtend werken. Sluit jezelf niet af van de buitenwereld, maar tracht deel te nemen aan de gewone dagdagelijkse activiteiten en spreek geregeld eens af met vrienden en familie. Of sluit jezelf aan bij een sportvereniging, dan kom je ook onder de mensen en eveneens beweging is goed wanneer je aan een depressie lijdt. Plan in ieder geval je dag en je activiteiten en organiseer jezelf. Misschien kan een lijstje met dagelijkse taken je hierbij helpen. Stel jezelf realistische doelen, slaap voldoende en eet gezond en gevarieerd.