De behandeling van een manische depressie

De behandeling van een manische depressie

Behandeling manische depressie: eerst diagnose

Er is geen behandeling die genezend werkt en de aanleg voor een manische depressie wegneemt. Wel zijn er mogelijkheden om de klachten weg te nemen of te verminderen en te voorkomen dat iemand opnieuw manisch depressief wordt. De behandeling kan pas van start gaan nadat de juiste diagnose is gesteld.

Het kan zowel voor de patiënt zelf als voor de huisarts lastig zijn om een manische depressie te herkennen. Ook kunnen de verschijnselen zo mild zijn, dat de persoon zelf en mensen rondom hem niet in de gaten hebben dat er wat scheelt.

Dikwijls wordt de diagnose gesteld in een crisissituatie, tijdens een manische periode. Een psychiater kan aan de hand van de verschijnselen vaststellen of, en in welke mate iemand manisch depressief is. Naast een psychiatrisch onderzoek vindt ook steeds een lichamelijk onderzoek plaats om eventuele lichamelijke oorzaken uit te sluiten.

Tenslotte is ook het verhaal van de naaste familieleden en partner belangrijk om het beeld compleet te maken.

Ook kunnen de verschijnselen van een manische depressie zich voordoen bij nog andere aandoeningen. Stemmingswisselingen komen bijvoorbeeld eveneens voor bij mensen met een psychose en borderline- of angststoornis, maar evenzeer bij mensen die alcohol en/of drugs misbruiken.

De behandeling van manische depressie

De behandeling van een manische depressie is er op gericht om tijdens een manische of depressieve periode zo snel mogelijk de depressieve of manische verschijnselen weg te nemen. Door medicijnen te gebruiken en voldoende rust en structuur in te bouwen nemen de depressieve of manische verschijnselen meestal snel af.

Het is ook van groot belang dat iemand kennis opbouwt over de verschijnselen van een manische depressie en die bij zichzelf leert herkennen. Psycho-educatie, psychotherapie en andere therapieën hebben tot doel dat iemand leert leven met de aandoening en zo min mogelijk kans loopt opnieuw manisch of depressief te worden. Hulp en steun van anderen zijn daarbij onontbeerlijk.

Behandeling van manische depressie: medicijnen

Medicijnen worden aanschouwd als een belangrijke pijler in de behandeling van een manische depressie. Ze kunnen een manisch-depressieve aanleg niet genezen, maar de verschijnselen ervan wel verminderen of zelfs wegnemen. Het nadeel van deze antidepressiva is wel dat ze meestal voor nogal wat bijwerkingen zorgen en dat je nooit zomaar ermee mag stoppen. Wanneer dit soort medicijnen niet afgebouwd wordt, treden ontwenningsverschijnselen op.

Behandeling van manische depressie: Bach bloesems

Ook Bachbloesems kunnen ondersteuning bieden bij de behandeling van een manische depressie. In tegenstelling tot medicijnen zorgen zij niet voor bijwerkingen en ook zijn ze niet verslavend. Dankzij het gebruik van Bach bloesems zal een patiënt die aan manische depressie lijdt, minder impulsief gaan reageren op situaties, kalmer worden en dus ook minder agressie gaan vertonen. Ook zullen de gevoelens van depressiviteit gaan verminderen, zodat de patiënt terug volop in het leven kan staan en hiervan genieten.

Bachbloesems kunnen ook zonder enig risico gecombineerd worden met antidepressiva.