De behandeling van depressie met medicijnen

De behandeling van depressie met medicijnen

Behandeling depressie met medicijnen: over antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van depressies. Er bestaan verschillende groepen antidepressiva.

Behandeling depressie met medicijnen: SSRI

Bij de behandeling van depressie en angststoornissen worden vaak SSRI als medicijn voorgeschreven. Medicijnen uit de SSRI-groep hebben een regulerende werking op het serotoninemechanisme. Enkele producten uit deze groep zijn: Prozac, Seroxat, Floxyfral, Serlain en Cipramil.

Deze groep geneesmiddelen zijn ontwikkeld op basis van een oud moederproduct, Anafril. Later bleek dat dit product teveel bijwerkingen had, vandaar de ontwikkeling van nieuwe middelen. Prozac was het eerste van deze nieuwe.

Het voordeel van deze groep antidepressiva is dat ze enerzijds een gunstige invloed op de angstklachten hebben en anderzijds een antidepressieve werking hebben.

Soms wordt er gedacht dat SSRI-medicijnen serotonine aanmaken, maar dit is niet correct. Er is immers geen sprake van een tekort aan serotonine, maar de serotoninehuishouding is verstoord. Een SSRI reguleert de huishouding hiervan, zodat de informatieoverdracht verbetert.

Behandeling van antidepressiva met medicijnen: MAO-remmers

MAO-remmers als medicijn ter behandeling van antidepressiva zijn onder andere Nardil, Parnate en Aurorix. In tegenstelling tot de medicijnen die tot de SSRI-groep behoren, zijn MAO-remmers minder geschikt voor de behandeling van angststoornissen. Ook hebben deze middelen het nadeel dat men tijdens het gebruik ervan bepaalde voedingsmiddelen beter kan vermijden. Dit is onder meer het geval met kaas, gistproducten, salami of worstsoorten, zuurkool en wijn.

Behandeling van depressie met medicijnen: over het gebruik

Hier volgen enkele belangrijke tips bij het gebruik van antidepressiva als medicijn voor de behandeling van depressie:

  • Neem deze medicijnen nooit op eigen initiatief: raadpleeg steeds uw huisarts.
  • Nooit meer of minder gebruiken dan de voorgeschreven dosis.
  • Liefst steeds op hetzelfde tijdstip innemen.
  • Nooit op eigen initiatief gelijktijdig gebruiken met kalmeringsmiddelen.
  • Houd er rekening mee dat bij de meeste antidepressiva de werking pas na vier tot zes weken gebruik voelbaar is.
  • De meeste antidepressiva veroorzaken de eerste twee weken bijwerkingen zoals misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zicht, slaperigheid of slapeloosheid. Soms lijkt het alsof de klachten die je reeds had, toenemen. wanneer de bijwerkingen langer dan drie weken aanhouden, kan je beter met je huisarts overleggen om naar een ander product over te schakelen. De gevoeligheid van product tot product ligt immers voor iedere mens anders.
  • Antidepressiva worden doorgaans voorgeschreven voor een periode van langer dan zes maanden.

Je mag nooit plots stoppen met het gebruik van antidepressiva. Het afbouwen dient geleidelijk aan te gebeuren en liefst onder medisch toezicht en opvolging. Er kunnen tijdens deze afbouw lichamelijke klachten optreden, net zoals bij het opstarten. Deze lichamelijke klachten zijn normaal niet ernstig en kunnen vergeleken worden met ontwenningsverschijnselen.