Aan welke symptomen herken je een depressie?

Aan welke symptomen herken je een depressie?

Typische uitlatingen als symptomen van een depressie

Dat de symptomen van een depressie heel wat ernstiger is dan zomaar een slechte dag of een sombere bui, weet ondertussen iedereen wel.  Een depressie zorgt er voor dat je gedurende langere tijd een gevoel kent van neerslachtigheid zodat je op het vlak van je privé leven en je professionele leven niet meer normaal kan functioneren.

Een eerste reeks symptomen van mensen met depressie uit zich in dingen die mensen met een depressie soms zeggen.  Doorgaans zullen deze symptomen gecombineerd worden met nog andere symptomen, die verder besproken worden.  Zinnen die mensen met een depressie vaak zeggen zijn:

 • ik heb geen fut,
 • ik zit zonder energie,
 • ik kan zo moeilijk uit mijn bed,
 • ik kan zo weinig verdragen,
 • alles kost mij zoveel moeite,
 • het kan mij allemaal niet meer schelen,
 • ik wou dat ik niet meer wakker werd,
 • ik ben alles beu,
 • ik voel me zo moe,
 • ik moet niemand zien,
 • ik kan niet slapen en toch ben ik doodop,
 • ik vergeet van alles,
 • ik kan mij niet meer op een boek of een film concentreren.

Typische gedragingen als symptomen van depressie

De gedragingen van iemand zijn eveneens symptomen die een depressie verraden.  Zo zal iemand met een depressie weinig of niets meer realiseren.  Men reageert traag op wat er gebeurt of men reageert zelfs helemaal niet.  De mensen met een depressie kennen een inwendige onrust, waarbij ze zomaar doelloos rondlopen.  Men gaat minder contact nemen met andere mensen en men is minder expressief.

Typische emoties als symptomen van een depressie

Op het gebied van emoties herkent men volgende houdingen als symptomen van een depressie:

 • men voelt zich somber, verdrietig.
 • het leven is de moeite niet meer waard.
 • men voelt zich waardeloos en schuldig.
 • men heeft geen interesse meer.
 • men voelt zich onverschillig of prikkelbaar.
 • je voelt je angstig

Lichamelijke symptomen van een depressie

Op lichamelijk vlak merkt men volgende symptomen die kunnen wijzen op een depressie:

 • slecht slapen,
 • minder eten,
 • moe lopen,
 • geen zin in sex.

Gedachten die symptomen kunnen zijn voor een depressie

Op het gebied van denken zijn volgende symptomen typerend voor een depressie:

 • je kunt je moeilijk concentreren,
 • je kunt moeilijk dingen onthouden,
 • je kunt moeilijk beslissingen nemen,
 • je hebt sombere gedachten,
 • je ziet in alles het negatieve,
 • je hebt weinig of geen toekomstperspectieven.