De verschillende soorten migraine

De verschillende soorten migraine

Soorten migraine: zonder aura

De meeste migrainepatiënten lijden aan migraine zonder aura. De symptomen zijn van persoon tot persoon verschillend, maar de meest voorkomende zijn:

  • Een meestal kloppende of bonzende hoofdpijn die zich vaak langs één zijde van het hoofd bevindt. Deze hoofdpijn wordt door beweging versterkt en kan slechts vier uur aanhouden, maar evenzeer drie dagen duren.
  • Misselijkheid, al dan niet met braken.
  • Overgevoeligheid voor licht, geluid en bepaalde geuren.
  • Stijve nek en schouders
  • Troebel zicht

Soorten migraine: met aura

Migraine met aura is een soort waar ongeveer één op vijf migrainelijders mee te maken krijgt. Zij ervaren aura’s: een reeks neurologische storingen die komen aanzetten alvorens de hoofdpijn begint. Deze storingen kunnen slechts vijf minuten duren, maar eveneens een uur. Meestal duren ze zo’n vijftien tot twintig minuten. Vaak zijn de storingen visueel: blinde vlekken, flitsende lichten of zigzagpatronen. Soms manifesteren deze aura’s zich echter ook door middel van:

  • Een naaldenprikachtig gevoel dat meestal start in de vingers en de armen om zich soms vervolgens naar het gelaat te verspreiden.
  • Spraakverstoring
  • Spierzwakte
  • Verminderde coördinatie
  • Verwarring

Sommige patiënten ervaren ook deze aura’s zonder daarna hoofdpijn te krijgen.

Soorten migraine: basilaire migraine

Basilaire migraine is een zeldzame en soms angstaanjagende soort van migraine met aura. Het is een vorm die meestal voorkomt bij jonge vrouwen, maar soms ook bij kinderen. Symptomen van basilaire migraine zijn evenwichtsverlies, dubbel of troebel zicht en spraakproblemen. Sommige patiënten verliezen tijdens de hoofdpijnaanval zelfs het bewustzijn.

Soorten migraine: hemiplegische migraine

Ook hemiplegische migraine is een eerder zeldzame, maar ernstige soort van migraine. De symptomen van ‘gewone migraine’ gaan dan samen met tijdelijke, meestal eenzijdige verlammingen. De symptomen kunnen dagen of zelfs weken duren. Deze vorm van migraine start vaak reeds in de kindertijd en is meestal genetisch bepaald.

Soorten migraine: het Horton syndroom

Het Horton syndroom is een zeer ernstige vorm van migraine. Soms wordt deze vorm ook wel eens ingedeeld bij ‘clusterhoofdpijn’ in de plaats van migraine. Het gaat om een hevige, halfzijdige en kortdurende hoofdpijn die zich rond één oogkas bevindt.

Het Horton syndroom komt niet echt veel voor, slechts bij één persoon op duizend. Negentig procent van de personen die hieraan lijden, zijn mannen en de beginleeftijd is gemiddeld dertig jaar. Het gaat om zeer hevige tot ronduit ondraaglijke hoofdpijnaanvallen die meestal een kwartier tot een half uur duren maar soms ook langer. De pijn is ‘stekend’, ‘kloppend’ of ‘borend’ van aard. Doordat de aanvallen soms zo ondraaglijk zijn, kunnen ze soms resulteren in gevoelens van wanhoop en zelfmoordgedachten. Een pijnstiller, hoe sterk ook, baat hier weinig.