Menstruele migraine

Menstruele migraine

Hoe kan migraine uitgelokt worden door de menstruatie?

Bij de meeste mensen ontstaat migraine zonder duidelijke reden. Toch moet er iets zijn dat er aanleiding toe geeft, zoals bepaalde voedingswaren, stress enzovoort.

Bij sommige vrouwen treedt migraine echter op tijdens de menstruatie, of vlak ervoor. De afname van oestrogeen in het lichaam is hier verantwoordelijk voor. De hoeveelheid van dit hormoon in het bloed neemt vlak voor de menstruatie af.

Strikt genomen spreekt men van menstruele migraine, als de aanval start tussen twee dagen voor en drie dagen na het begin van de ongesteldheid enerzijds en dat er telkens een migraineaanval is rond de menstruatie anderzijds. Verder worden er twee patronen onderscheiden:

  • Zuivere menstruele migraine: wanneer de aanvallen enkel rond de menstruatie plaatsvinden.
  • Menstrueel gerelateerde migraine: wanneer de migraine tijdens de menstruatie, maar ook op andere momenten voorkomt.

De verschijnselen nemen af bij zwangerschap omdat het oestrogeengehalte in het lichaam dan hoog is.

Behandelingsmethoden om menstruele migraine te voorkomen

Bij sommige vrouwen zijn de menstruele migraineaanvallen zeer ernstig en werken de behandelingen tijdens de aanval niet goed. In die gevallen kan overwogen worden te kiezen voor een behandeling die migraineaanvallen tegenhoudt. Je dokter kan een van volgende methodes voorstellen. Bedenk echter wel dat niet alle aanvallen in de toekomst kunnen vermeden worden! Wel zal het aantal aanvallen en de heftigheid ervan kunnen verminderd worden. Het bijhouden van een ‘migrainedagboek’ kan ook nuttig zijn, om na te gaan of het resultaat voor en na de behandeling anders is. Gewoonlijk wordt iedere behandeling gedurende drie menstruatieperiodes gedaan, om te zien of het al dan niet werkt.

  • Ontstekingsremmers. Deze kunnen gebruikt worden om een migraineaanval de kop in te drukken, wanneer deze komt aanzetten. Het kan een optie zijn om bij elke menstruatie vooraf een bepaalde hoeveelheid medicatie in te nemen met het oog op een komende migraineaanval. Je kunt daarmee aanvangen wanneer de eerste menstruatie begint, of zelfs een paar dagen eerder. Blijf innemen tot de laatste dag van bloedverlies.
  • Oestrogeen supplementen zijn eveneens een mogelijkheid. Op die manier verhoog je de hoeveelheid oestrogeen in je lichaam voor en tijdens de ongesteldheid. Meestal worden hiervoor oestrogeenpleisters gebruikt. Het oestrogeen komt dan via de huid in je bloedsomloop terecht.

Menstruele migraine en anticonceptie

Sommige vrouwen die een anticonceptiepil gebruiken hebben last van menstruele migraine tijdens de pillenvrije periode. Is dit bij jou het geval, overleg dan samen met je arts een van volgende zaken:

  • Indien je een pil hebt met een hoog oestrogeengehalte: overstappen op een pil met minder oestrogeen.
  • Cyclisch pilgebruik gedurende drie periodes. Of met andere woorden: de pil negen weken lang gebruiken zonder onderbreking, gevolgd door een pillenvrije periode van zeven dagen. Het aantal bloedingen per jaar zal hierdoor afnemen en evenredig daarmee zal het aantal migraineaanvallen afnemen. Let op: dit is niet bij iedere pil mogelijk, dus overleg met je arts is noodzakelijk!
  • Tijdens de pillenvrije periode kunnen oestrogeensupplementen gebruikt worden.
  • Overstappen op een andere anticonceptiemethode.