Bach bloesem bij faalangst

Bach bloesem bij faalangst

Bach bloesem wordt vaak gebruikt bij angstproblemen, dus ook faalangst. Faalangst is een veelvoorkomend probleem wat zowel bij kinderen als volwassenen voorkomt. Ook wordt faalangst die met Bach bloesem therapie kan worden behandeld ingedeeld in 2 groepen namelijk faalangst bij kinderen & volwassenen en sociale faalangst.

Bach bloesem therapie voor faalangst bij kinderen

Kinderen kunnen veel baat hebben bij het gebruik van Bach bloesem bij faalangst. Maar al te veel kinderen hebben last op school van faalangst. Deze faalangst kan vele oorzaken hebben zoals onder andere een grote externe druk van bijvoorbeeld ouders, leraren en nog zoveel meer. Soms is er zelfs geen externe factor en komt de faalangst enkel uit het verlangen van een kind om goed te presteren.

Bij deze faalangst kan dus gebruik worden gemaakt van Bach bloesem therapie. De Bach bloesems gaan positief inwerken op de angst- en spanningsgevoelens die het kind ervaart.

Verder kan men bij kinderen verschillende vormen van faalangst constateren. Bij deze verschillende vormen faalangst is er een aangepaste behandeling met Bach bloesem therapie beschikbaar. Zo kunnen Bach bloesems gebruikt worden voor faalangst op cognitief gebied, faalangst op lichamelijk gebied en faalangst op gedragsmatig gebied.

Bach bloesem therapie voor faalangst bij volwassenen

Ook volwassenen kunnen baat hebben bij Bach bloesems voor het overwinnen van hun faalangst.

De verschillende soorten faalangst bij volwassenen zijn faalangsten op emotioneel, lichamelijk en sociaal niveau.

Indien men Bach bloesems wil gaan gebruiken, zal er eerst gezocht worden naar de oorzaak van de faalangst. Daarna worden op basis van de oorzaak en het karakter van de persoon de nodige bloesems geselcteerd. Ook kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande Bach bloesem mix voor faalangst, namelijk Bach bloesem mix 44.

Bach bloesem therapie bij sociale faalangst

Bach bloesems kunnen ook worden gebruikt bij mensen die last hebben van sociale faalangst. Sociale faalangst word vooral gekenmerkt door problemen in het sociale leven, met bekende mensen, onbekenden, het toespreken van een grote groep mensen en nog zoveel meer.

De symptomen bij sociale faalangst zijn onder andere zweten, hartkloppingen, hoofdpijn, hyperventileren, stotteren, rood worden, maagproblemen, slapeloosheid, trillen, enzovoort. Bach bloesems gaan de sociale faalangst bij de wortel aanpakken. Zo gaan de symptomen die bij deze sociale faalangst horen ook verminderen.

Hoe gebruik je Bach bloesems bij faalangst?

Het gebruik van Bach bloesems bij faalangst is te vergelijken met het gebruik van alle andere Bach bloesems. Zo word er gebruik gemaakt van 6 maal 4 druppels dagelijkse dosis. Ook mag je in totaal 24 druppels in een fles water doen en deze gedurende de dag gaan opdrinken.