Bach bloesem voor honden

Bach bloesem voor honden

Wie ooit hoorde over Bach bloesem, zal er niet meteen aan denken dat dit ook voor honden perfect kan dienen. Bach bloesems zijn van oorsprong voor mensen gemaakt. De gebruikers van deze bloesems waren hierover zo enthousiast dat zij ook probeerden om de Bach bloesem remedies te gaan gebruiken voor honden. En met succes!

Bach bloesem voor honden: bewijs van de efficiëntie.

Bach bloesem remedies worden meer en meer gebruikt voor honden. Ook honden kunnen, net zoals mensen, geconfronteerd worden met negatieve emoties. Bach bloesems zijn gemaakt om negatieve emoties om te buigen naar de positieve tegenpool. Sceptici tegenover Bach bloesems beweren dat de ganse werking van Bach bloesems tussen de oren zit. It’s all in the head, wordt vaak beweerd. Maar aangezien Bach bloesems mooie resultaten opleveren bij huisdieren zoals honden, katten of paarden, houdt deze stelling geen steek. Een dier weet ten slotte niet dat het Bach bloesems krijgt toegediend. Evenmin kan een dier faken dat het zich beter voelt of kan het voor zichzelf uitmaken dat het zich beter voelt omdat het iets inneemt.

Dat Bach bloesems dus ook een effect hebben op de emoties van dieren, is een duidelijk teken dat deze bloesems echt wel efficiënt zijn.

Bach bloesem voor honden versus Bach bloesem voor mensen

Het is al niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de werking van Bach bloesems voor mensen. Dat houdt meteen in dat het zeker niet eenvoudiger is om de werking te begrijpen voor de hond. Kort gesteld kan men er van uitgaan dat er zeven groepen van emoties zijn waar dokter Edward Bach op werkte. Die zeven groepen zijn zowel bij de hond als bij de mens aanwezig:

  1. Angst. Deze Bach bloesems gebruikt men als een hond bang is voor zaken zoals geluiden, voertuigen,…
  2. Onzekerheid. Deze honden kijken voortdurend naar hun baasje om te zien of zij wel doen wat van  hen gevraagd wordt. Door deze onzekerheid begaan heel wat honden fouten en huppelen zij zowat de ganse dag achter hun baasje aan.
  3. Apathisch zijn. Hierbij denken we aan de hond die op een ongelukkige manier de godganse dag in zijn/haar mand voor zich uit ligt te staren.
  4. Eenzaamheid. Honden staan er om gekend om de buurt bijeen te blaffen als hun baasje het huis verlaat. Dit zijn de honden die een afkeer van eenzaamheid hebben.
  5. Overgevoeligheid. Je kan dit ook zien als een vorm van wantrouwen. Het gaat hier over de honden die het niet dulden dat er andere dieren op het erf komen, iemand in de buurt van hun voedsel komt,…
  6. Moedeloosheid. Dit is eigenlijk hetzelfde als het apathische gevoel, maar hier is een duidelijk aantoonbare reden voor dit negatieve gevoel.
  7. Overbezorgdheid. Deze honden zijn zeer dominant en gaan te pas en ten onpas in de verdediging.

Bach bloesem voor honden: hoe gebruik je het?

Als je Bach bloesem remedies voor honden wilt gaan gebruiken, neem je best contact op met een ervaren bloesemtherapeut. Die kan op basis van de problemen van het dier bepalen welke remedies jouw hond nodig heeft. Ook zal deze persoon met jou overleggen op welke manier je de bloesems moet toedienen en in welke hoeveelheid.