Asperger en ADD

Asperger en ADD

Indien een aandoening zoals Asperger gecombineerd word met ADD, is dit meteen een moeilijke combinatie om te gaan behandelen. Toch kan er bij een vroege diagnose al veel worden gedaan. Helaas word Asperger vaak veel later dan ADD vastgesteld, waardoor de problemen voor een geruime tijd zich gaan voordoen.

Hoe word Asperger en ADD vastgesteld?

De aandoeningen Asperger en ADD worden meestal door een arts vastgesteld. Helaas word Asperger meestal pas vastgesteld na 6 jarige leeftijd, en word meestal alleen maar aan ADD gedacht.

Om Asperger en ADD vast te stellen, gaat de arts het gedrag bij kinderen gaan analyseren. Kinderen met Asperger vertonen zeer gelijkaardige symptomen als kinderen met ADD. Dit kan meteen ook een verklaring zijn waarom Asperger zo moeilijk, in combinatie met ADD, word vastgesteld. Toch is er een essentieel verschil tussen de symptomen van Asperger en ADD. Kinderen met ADD bezitten de zogeheten “theorie van gedachten”. Deze duidt aan dat andere mensen gevoelens en gedachten hebben die verschillen van die van jou.

Kinderen die leiden aan Asperger hebben deze theorie van gedachten echter niet. Vaak uit dit zich in het niet maken van oogcontact, te direct sociaal contact en geen rekening houden met de gevoelens van anderen. Dit is een essentieel verschil waarmee men rekening moet houden bij de vaststelling van Asperger of ADD.

Hoe beïnvloed ADD Asperger?

Wanneer iemand aan Asperger leidt, en daaraan ook ADD word toegevoegd, is dit vaak moeilijk vast te stellen. Er zijn echter enkele handelingen waardoor je kunt waarnemen dat je kind, naast Asperger, ook wel eens ADD zou kunnen hebben.

Patiënten met Asperger hebben nood aan een zeer gestructureerd leven. Wanneer ADD zich echter ook bij deze patiënt gaat voordoen, zal men problemen hebben met organisatie. Dit geeft natuurlijk vele problemen bij Asperger patiënten omdat de structuur die men wil, niet kan verkregen worden.

De combinatie tussen ADD en Asperger kan dus vele problemen geven. Ook door de late diagnose van Asperger en ADD, die heel vaak voorkomt, maakt de behandeling zeker niet gemakkelijker.

Behandeling van Asperger en ADD?

Patiënten krijgen alvast heel wat opties om Asperger in combinatie met ADD te behandelen. Ook mag ADD niet altijd als iets negatief worden gezien. ADD patiënten zijn heel creatieve, intelligente maar ook gevoelige mensen. ADD mag dus niet altijd als een vloek worden gezien. Alleen de concentratieproblemen die bij ADD zich gaan voordoen, kunnen als problematisch worden beschouwd.

Om Asperger en ADD aan te pakken, word meestal gekozen voor een groot aantal hersen stimulerende middelen zoals amfetamine. Helaas komen deze met heel wat bijwerkingen, waardoor de positieve effecten worden geminimaliseerd.

Er zijn toch wat alternatieven die Asperger en ADD draaglijker kunnen maken en zelfs de invloed van deze aandoeningen op je leven gaan verminderen! Er is geen reden waarom je niet normaal kunt functioneren wanneer je leidt aan Asperger en ADD.